วอลเปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ หรือภาพวาดจิตรกรรม ที่เล่าเรื่องราวของศาสนา สำหรับวัด ห้องพระ ห้องพิธีกรรมตามศาสนา
หรือผู้คนที่สนใจถ่ายทอดออกมาผ่านวอลเปเปอร์ติดผนังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ แต่คงทน ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว