วอลเปเปอร์ลายไทย ลายต้นโพธิ หรือภาพวาดจิตรกรรม ที่เล่าเรื่องราวของศาสนา สำหรับวัด ห้องพระ ห้องพิธีกรรมตามศาสนา
หรือผู้คนที่สนใจถ่ายทอดออกมาผ่านวอลเปเปอร์ติดผนังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

**สำหรับ วัด ห้องพระ สถานที่ปฎิบัติธรรม ร้านอาหารไทย ร้านนวด สปา หรือสถานที่ที่จะสื่อถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทย